Beste ruiters

Deze ochtend werden de nieuwe Corona-maatregelen bekend gemaakt.

Er werd onder andere beslist dat amateursporten niet meer mogen doorgaan tenzij het gaat om een training. Vandaar dat we begrijpen dat onze training van dit weekend mag doorgaan zoals het gepland werd; met alle voorwaarden zoals eerder gecommuniceerd.

We proberen het aantal personen zoveel mogelijk te beperken; vandaar dat we vragen om met slechts de hoogstnoodzakelijke personen te komen zijnde de ruiter; groom(s) en/of chauffeur. Publiek is niet toegestaan.

Daarenboven hanteren wij de strengste maatregelen in functie van social distancing, dragen van mondmaskers en gebruik van ontsmettingsgel.

Onze bar is, zoals voorgeschreven in de maatregelen, niet geopend.

 

Dear riders

This morning the new measures against the Coronavirus were announced.

Among other things, it was decided that amateur-sports may no longer continue unless it concerns training. That is why we understand that our training this weekend can continue as planned.

We try to limit the number of people as much as possible; hence we ask to come with only the most necessary people being the rider; groom(s) and / or driver. Public is NOT allowed.

In addition, we apply the strictest measures in function of social distancing, wearing mouth masks and use of disinfectant gel.

Our bar is NOT open, as prescribed in the measures.